Utstyrs/utlånssentral

Å etablere en utstyrs/utlånssentral har vært et ønske å få til og vi søkte om midler i 2019 også, men nå har vi fått penger og det kan bli en virkelighet. Vi søkte Sparebankstiftelsen Dnb i samarbeid med Idrettsrådet og Svene IL. og fikk 225.000 kroner Utlånssentralen vil få plass i det nye garasjeanlegget i nær tilknytning til Skattekista.
2024 © Flesberg frivilligsentral