VATNEBRYNVATNET FRILUFTSOMRÅDE

Alt utstyr vi har ved Gapahuken ligger ute for utlån fram til 10.oktober via https://www.bookup.no Søk på Flesberg. Utlånet er gratis men som lånetaker er du ansvarlig for at bruken er etter reglene . Badstua er nå til utleie igjen fra september reserveres også på https://www.bookup.no/ Søk på Flesberg.

Ny flytebrygge til utsetting av kanoer,kajakker


        Utsikt i badstua

2023 © Flesberg frivilligsentral