VATNEBRYNVATNET FRILUFTSOMRÅDE

Alt utstyr vi har ved Gapahuken ligger nå ute for utlån via https://www.bookup.no Søk på Flesberg. Utlånet er gratis men som lånetaker er du ansvarlig for at bruken er etter reglene .2024 © Flesberg frivilligsentral