Grunn til å feire !

I går gjorde Stortinget en viktig og gledelig beslutning for alle landets frivilligsentraler. De viderefører ordningen med øremerka midler ikke bare til neste år men også årene framover. Selv om det har vært tøffe tider med korona pandemien, og mange har hatt store utfordringer, så kom gårsdagens nyhet som en flott god sommer hilsen fra Stortinget og ut til de mange som har stått i denne kampen og til alle som bruker Frivilligsentralen både som bruker og frivillig. Vi vil rette en stor takk til Norges frivilligsentraler og spesielt Espen Watne Andresen og ordførere og politikere og andre over hele landet som har jobbet for dette !
2023 © Flesberg frivilligsentral