Badelykke ved Vatnebrynvatnet

Dette fine bildet var et av flere som var med i søknadene vi har sendt .

I mars i år søkte vi om midler fra Aase og Bernt Ingvaldsens legat. Og fikk der tilsagn om kr.30.000 under forutsetning at vi finansierte resten av summen til baderampe i løpet av 2021. Hurra ,tenkte vi og turte ikke si det til noen . Det var jo en god start . 

Så etter det har vi sendt flere søknader og torsdag 2.juni fikk vi mail om at Amedia Sparebankstiftelsen / Laagendalsposten gir oss kr.70.000 .

For en gladmelding !!

Så her kan vi få til baderampe for bevegelseshemmede og skulle vi få positivt svar på flere av søknadene som vi har inne, så kan det bli badstu også.


Fra søknaden : 

Flesberg frivilligsentral har siden 2016 utviklet Vatnebrynvatnet Frivluftsområde. Området er universelt utformet,og det neste vi ønsker å få til her er nr.1 en baderampe for bevegelseshemmede og rullestolbrukere. nr.2 en badstu .  Slik at alle som ønsker det skal få muligheten til å ta seg et bad. Dette er et innlandsvann hvor det raskt blir god temperatur. Det er fra før stupebrett her og badebrygge med stige ned i vannet. Så imellom disse er det en fin mulighet for å anlegge baderampe. Det er også en liten sandstrand på badeplassområde.
 Å ha en baderampe her vil være avhengig frivillig innsats for å ta den opp på vinteren og sette ut igjen på våren. En badstu er også et ønske ved badeplassen og her også bør det tilrettelegges for bevegelseshemmede.

https://flesberg.frivilligsentral.no/dokument?vatnebrynvatnet-friluftsomr%C3%A5de&Id=77708

2023 © Flesberg frivilligsentral